BAGİS aleti desteğinin süresini 31 Aralık 2023’e kadar uzattı


class=”cf”>

Bakanlık tarafınca hazırlanan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak suretiyle yürürlüğe girdi. Tebliğ, ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak suretiyle Bakanlıkça ruhsatlandırılmış gemilere takılacak vapur seyretme cihazlarını, bu cihazların emek vermesi, kullanılması, avcılık faaliyetlerine dair kayıtların tutulması ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile bu mevzularda balıkçı gemisi yetkilisinin yükümlülüklerini düzenliyor.

Buna nazaran, denizlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak suretiyle Bakanlıkça ruhsatlandırılmış, boy uzunluğu 12 metre ve üstünde olan gemilere BAGİS aletinin takılması ve çalışır durumda tutulması mecburi bulunuyor. Takılacak cihazların Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce istenen yazılım ve donanım özelliklerine haiz olması gerekiyor. BAGİS aletinin temini, balıkçı gemilerine takılması, sökülmesi ve arızaların giderilmesine ilişkin tüm harcamalar, balıkçı gemisi yetkilisi tarafınca karşılanıyor.

BAGİS ile ilgili GSM, uydu abonelik, yazışma ve yazışma giderleri ise 31 Aralık 2023’e kadar Bakanlıkça karşılanacak. Süre sonunda söz mevzusu giderler, balıkçı gemisi yetkilileri tarafınca ödenecek. Balıkçı gemisi yetkilisi, aygıt takılması yada sökülmesi talebini il yada ilçe ziraat ve orman müdürlüğüne bildirecek. İlk kez BAGİS aleti takılacak yada mevcut aleti yenilenecek balıkçı gemisinin aygıt takılmadan avcılık yapmasına izin verilmeyecek.

class=”cf”>

Balıkçı gemisi yetkilisi, gemisinin çalışmaya başladığı andan itibaren dönünceye kadarki tüm süreçte BAGİS aletinin kesintisiz çalışır ve işler durumda bulunduğunu denetim ve izlemek zorunda olacak. Balıkçı gemisi yetkilisinin, BAGİS aletinin emek vermemesi yada 6 saat konum bilgilerini göndermemesi durumunda en geç 12 saat içinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce belirlenen ve duyuru edilen yazışma adreslerine yada il/ilçe müdürlükleri vasıtasıyla arıza bildiriminde bulunması gerekecek. Bildirimde bulunmadığı takdirde BAGİS aleti çalıştırılmıyor kabul edilecek.

BAGİS aleti takılan geminin her ne suretle olursa olsun balıkçılık filosundan çıkarılması halinde, balıkçı gemisi yetkilisi tarafınca en geç 15 günde müracaat edilerek Bakanlık yetkilisi yada yetkilendirdiği kişi ve kurumlarca bu cihazın söktürülmesi sağlanacak.

class=”cf”>

ZARARLARIN TAZMİNİ

Tebliğ kapsamında balıkçı gemilerine takılan BAGİS aleti ve ekipmanlarında güvence kapsamı haricinde oluşacak zararlar ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yetkilendirilenler haricinde meydana getirilen her türlü müdahale sonucunda oluşabilecek zarar, ziyan ve harcamalar, balıkçı gemisi yetkililerine tazmin ettirilecek.

Bakanlık mülkiyetinde olan BAGİS cihazları ve ekipmanları hakkında güncelleme, değişiklik yapma ve geri alma dahil her türlü tasarrufa Bakanlık yetkili olacak. BAGİS cihazları, balıkçı gemilerinin kayıt altına alınarak kimlik, konum, zaman, hız, yön benzer halde seyir bilgileri ile avcılık etkinlik verilerinin izlenmesini sağlıyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir