Borcu olanlar dikkat! Yapılandırmada son 10 gün…


class=”cf”>

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapmış olduğu derlemeye nazaran, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında, 9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi derhal derhal geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlar bu tarz şeyleri yapılandırabiliyor.

Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin borç asılları ile gecikme zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranı esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi halinde birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

Söz mevzusu borçlar, borçlunun tercihine nazaran peşin yada taksitler halinde ödenebiliyor. Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde müracaat esnasında 6, 9, 12 yada 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçiliyor. İlk taksitin 30 Eylül 2021’e kadar, kalan taksitlerin de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenmesi gerekiyor.

class=”cf”>

Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlara 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelere 1,09 oranında, 9 taksitte 18 aylık ödemelerde 1,135 oranında, 12 taksitte 24 aylık ödemelerde 1,18 oranında, 18 taksitte 36 aylık ödemede de 1,27 oranında katsayılar uygulanarak tahsilat gerçekleştirilecek.

Başvuru esnasında seçilen taksit sayısından daha azca taksitte ödeme yapılması mümkün bulunuyor. Bu durumda ödenecek meblağ, ilgili katsayıya nazaran düzeltilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE AVANTAJ

Kanun kapsamında yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül 2021’e kadar ödenmesi halinde ise yapılandırılan borca katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak.

Böylelikle peşin ödeme yapanlar, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmadığından taksitli ödemeye nazaran daha avantajlı olacak.

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde 30 Kasım 2021’e kadar ödenmesi halinde de bu tutara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

YAZILI OLARAK POSTAYLA BAŞVURU YAPACAKLARA “SÜRE” UYARISI

class=”cf”>

Başvurular, 31 Ağustos 2021’e kadar Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr”, “ivd.gib.gov.tr” web adresinden kullanıcı kodu ve gizyazı, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olunarak yada e-Devlet “www.turkiye.gov.tr” üstünden İnteraktif Vergi Dairesine girilerek bağlı olunan vergi dairesine şahsen yada posta kanalıyla ya da öteki vergi daireleri vasıtasıyla yapılabiliyor.

Başvuruların yazılı yapılması durumunda, taahhütlü posta yada APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise öğrenim dairesinin kayıtlarına intikal etmiş olduğu gün müracaat zamanı olarak dikkate alınacak. Bu sebeple posta kanalıyla müracaat yapacakların söz mevzusu tarihleri dikkatle belirlemesi gerekiyor.

class=”cf”>

ÖDEMELERDE İLK 2 TAKSİT ÖNEMLİ

Kanun kapsamında ödenmesi ihtiyaç duyulan taksitlerden 30 Eylül 2021 ve 30 Kasım 2021’e kadar ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi yada noksan ödenmesi, ilk ikisinin süresinde ödenmesine karşın bir takvim senesinde ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi yada noksan ödenmesi, süresinde ödenmeyen yada noksan ödenen taksit tutarlarının en geç son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile beraber ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

class=”cf”>

Bu durumda borçlular, Kanun kapsamında yaptıkları ödemeler oranında imkandan yararlanabilecek.

Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine nazaran peşin yada taksitler halinde, Gelir İdaresi Başkanlığı web adresi “www.gib.gov.tr” üstünden, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yöntemiyle, yabancı ülkede etkinlik gösteren bankalara ilişik kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar vasıtasıyla, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine ödenebilecek.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir