Son dakika… TMSF, Aynes’i satışa çıkardı


class=”cf”>

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Satış Komisyonu Başkanlığı, Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 667 milyon lira muhammen karşılık ile satışa çıkardı.

TMSF Satış Komisyon Başkanlığı’nın, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer edinen ilanına nazaran, TMSF’nin kayyım olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ilişik mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra kanalıyla haciz, rehin benzer halde yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldı.

Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli ise 667 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için TMSF’nin Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki “IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23” No’lu TL hesabına 66 milyon 700 bin TL nakit teminatın, “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekiyor.

Ayrıca nakit güvence haricinde, 5411 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış TL cinsinden kati ve müddetsiz güvence mektubu yada güvence cari değerinin yüzde 15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de güvence olarak kabul edilecek yalnız katılımcının direkt ya da dolaylı olarak yönetim, denetim yada kontrolüne haiz olduğu bankalardan alınan güvence mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecek.

Şartnamede belirtilen yönetimsel zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde aslolan yada kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 aslolan ve 1 kopya olmak suretiyle, en geç 11 Ekim 2021 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonuna kapalı ve üstü imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecek. Bu tarihten sonrasında verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacak.

İhale, 12 Ekim 2021’de saat 14.30’da TMSF’nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki konuşma salonunda yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlamış olacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların sıralaması oluşturulduktan sonrasında açık artırma aşamasına geçilecek.
İlanda, ihaleye katılım şartları, araştırma, ihale usulü, geçmiş dönem borçları ve öteki hususlara ilişkin detaylara da yer verildi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir