Ticarete ilişkin torba teklif TBMM Genel Kurulu’nda


Teklife göre, kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi’nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak. Bu süre Ticaret Bakanlığınca 6 aya kadar uzatılabilecek.


Serbest bölgelerde, kullanıcıların ihtiyacı olan tabiî gaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan tabiî gazı satın alarak toprak içinde tevzi ve satışını yapmak işleticinin yetki ve sorumluluğunda olacak. İşleticinin izni olmaksızın tabiî gaz ihtiyacı başka tek yerden karşılanamayacak ve yerde amaçla münferiden tesis kurulamayacak.


Bu hükmün uygulanmasına ilişkin toprak içi tabiî gaz tevzi ve satışı nedeniyle kullanıcılardan tahsil edilecek bedele ilişkin üst limit, Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenecek.


İşleticinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren tabiî gaz tevzi şirketinin kabulü halinde tabiî gaz tevzi şirketleri serbest bölgeler içinde şebeke yatırımı yaparak veya yapılmış şebekeyi mülkiyeti ile beraberce devralarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen koşullar kapsamında serbest toprak içinde tabiî gaz tevzi faaliyeti gerçekleştirebilecek.


Doğal gaza ilişkin faaliyetlerin işletici tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, tabiî gaz iletim ve tevzi lisansı sahibi şirketlerin herhangi tek hak, yetki veya sorumluluğu bulunmayacak.


Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce toprak içi tabiî gaz şebekesi yatırımı tabiî gaz tevzi şirketlerince yapılmış olan serbest bölgelerde, işleticilerin toprak içi tabiî gaz tevzi ve satış yetkisi tabiî gaz tevzi şirketlerine devredilmiş sayılacak.


Üye askıya alınabilecek


Vergi mükellefiyet beyin kapalı olan ticaret ve sanayi odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Her yılın ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir İdaresi Başkanlığından kırılan mükellefiyet kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi yönetim kurulu kararıyla askıya alabilecek ve ödenti tahakkukunu durdurabilecek. Bu üyenin ticaret sicil kaydı açık olduğu sürece oda üyeliği dahi sürme edecek.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda yapılan değişiklikle vergi mükellefiyet beyin kapalı olan üyelerin dahi askıya alınmasının yolu açılıyor. Her yılın ocak ayında güncelleme çalışması yapan borsalar, Gelir İdaresi Başkanlığından alınmakta olan mükellefiyet kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi borsa meclisi kararıyla askıya alabilecek ve ödenti tahakkukunu durdurabilecek.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu, toplam tutarı kesintisiz asgari ücretin yüzde 50’sini geçmeyen ve zaman aşımı süresinin dolmasına 1 yıldan rengi kalan ödenti borçları ve ferilerine yönelik oda ve borsa meclislerince terkin kararı verilebilecek üst sınırı belirleyebilecek.


TOBB’un yıllık gelirinin yüzde 2’sinin, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin ihtiyaçları için kullanılması için 15 yıl olarak belirlenen süre 25 yıla çıkarıldı.


Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’ndaki düzenlemeyle lisanslı korunmak işletmelerine 2 yıl için verilen lisans süresi 3 yıl olacak.


TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kırılan karar gereği birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Yasal Uyarı: Sitemiz tasarım aşamasındadır ve tüm içerikler hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlar ile benzerlikleri tamamen tesadüfidir. İçerikler haber niteliği taşımaz ve gerçekliği yoktur. Sitemiz taslak aşamasında rastgele oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Yinede sitemizden kaldırılmasını istediğiniz içerikler için [email protected] adresine mail ileterek taleplerinizi iletmeniz halinde yasal süre içerisinde tüm içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Generated by Feedzy