Çocuklarda üroloji ameliyatları ile ilgili merak edilenler


Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, çocuklarda laparoskopik işlemleriyle ilgili açıklamada bulunmuş oldu.

İNMEMİŞ TESTİSLERDE LAPAROSKOPİ

Tedavinin planlanmasında birinci adımın testisin mevcut olup olmadığının, yerinin ve yapısının saptanması bulunduğunu söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, “Fizik muayenede testisler bulunmuşsa tedavi yöntemi cerrahi girişim ile testisin torbaya yerleştirilmesidir” diyerek şu bilgileri paylaştı:

“Ameliyat öncesi meydana getirilen fizik muayenede testis ele gelmiyorsa bu bebeklerde testisin olup olmadığı, var ise nerede bulunduğunun bulunması gerekir. Kasık kanalında yada çevresinde ele gelmeyen testis bu bölgenin ultrasonografik incelemesi ile bulunmaya çalışılır. Ultrasonografik incelemede de testis saptanamıyorsa testisin karın içinde kalmış olabileceğini düşünmek gerekir. Bu aşamada testisin varlığı yada yokluğunu, var ise yerini belirlemek ve yapılabiliyorsa torbaya indirmek için laparoskopi yapılır. Bulunan testis oldukça yukarı yerleşimli ise ve torbaya indirilemiyorsa o takdirde iki aşamalı bir operasyonla yumurta torbaya indirilir. Tek taraflı inmemiş testis vakalarında testis bulunur fakat işe yaramaz derecede küçük olduğu görülürse o testis alınabilir. Üçüncü seçenek ise testis asla bulunamayabilir.”

LAPAROSKOPİK BÖBREK ÇIKIŞI DARLIĞI AMELİYATI; PYELOPLASTİ

Üreteropelvik bileşke darlığı tedavisinde, dar olan bölümün eksize edildiğini ve üreter böbrek pelvisine tekrardan ağızlaştırıldığını aktaran Alptekin, “Çocuklarda laparoskopik pyeloplastiye karar verirken çocuğun yaşı ve emareler burada önem kazanmaktadır. Sık tekrarlayan alev ateş üriner sistem enfeksiyonları, takiplerde hidronefrozda (böbrek büyümesi) artış olması, böbrek fonksiyonlarında bozulma olması, yan ağrısı, hipertansiyon ve taş oluşumu cerrahi gerektiren durumlardır. Laparoskopik cerrahide 3 küçük delikten vücut içine girilerek ameliyat yapılır. Son dönemlerde göbek seviyesinden tek delikten meydana gelen laparoskopik ameliyatlar da popüler olmaktadır” diye konuştu.

LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ; İYİ HUYLU LEZYONLARDA UYGULANIYOR”

Çocuklarda laparoskopik nefrektominin daha oldukça iyi huylu lezyonlara uygulandığını ifade eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, “Çocuklarda laparoskopik nefrektomi gereklilikleri; multikistik displastik böbrek, ağrı, enfeksiypon ve denetim altına alınamayan hipertansiyon ve protein kaybettirici patolojiler sayılabilir. Ektopik üreter/üreterosele birlikte rol alan çift toplayıcı sistemli hastalarda, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonuna sebep olan ve çalışmayan üst pol olması durumunda ise parsiyel nefrektomi ve üreterektomi gerekebilir. Son dönemlerde çocuk tümörlerinde laparaskopik yöntemle böbreğin çıkartılması ile ilgili emekler da yayınlanmaktadır” açıklamasında bulunmuş oldu.

LAPAROSKOPİK BÖBREK KİSTİ OPERASYONU

Böbrek kisti operasyonuyla ilgili bilgiler veren Alptekin, Böbrek kisti, böbrekteki sıvı dolu keseciktir. Basit böbrek kistleri böbrekte en çoğunlukla rastlanan lezyonlardır. Böbrek kistinin görülme sıklığı yaş ilerledikçe artış göstermektedir. Genellikle rastlantısal olarak, meydana getirilen ultrasonografi esnasında görülür” dedi. Alptekin, “Klinik emare veren ve tek olan böbrek kistlerinde ultrasonografi rehberliğinde kiste gönderilen bir iğne ile kist içindeki sıvı boşaltılır ve kist duvarlarının birbirine yapışarak tekrar içinde sıvı birikmemesi için yapıştırıcı (sklerozan) madde verilir. Özellikle tekrarlayan kistlerde ya da böbrek içinde, iğne ile ulaşılması riskli ya da zorluk derecesi yüksek bir yerde olan kistlerde laparoskopik kist eksizyonu uğundur.Laparoskopik teknik ile 3 küçük delikten böbreğin olduğu bölgeye girilerek böbreğin öteki yapılarına zarar vermeden kist boşaltılır ve kist duvarı tamamen çıkartılır” ifadelerini kullandı.

LAPAROSKOPİK BÖBREK TAŞI OPERASYONLARI (NEFROLİTOTOMİ)

“Günümüzde çocukluk çağı taş hastalarının çoğunun tedavisi endoürolojik yöntemlerle yapılmaktadır” diyen Alptekin, “Başarısız perkütan cerrahi sonrası, üreteropelvik darlığın birlikte rol almış olduğu taş hastaları, anormal yerleşimli böbreklerde uygulandığında başarıya ulaşmış sonuçlarının olduğu gösterilmiştir” diye konuştu.

ÇOCUKLARDA BÖBREK REFLÜSÜ

Vezikoüreteral yönteminin reflünün cerrahi tedavisinde alternatif bir yöntem olarak ortaya çıktığını söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, “Ekstravezikal tekniğin başarı oranları yüzde 93-100 oranlarında bildirilmiştir. Tekniğin mesane açılmadan yapılması intravezikal tekniklerdeki doku travmasına bağlı gelişen hematüri, uzamış mesane kateterizasyonu ve ameliyat sonrası mesane kasılmaları benzer halde dezavantajlarının izlenmemesini elde etmiştir” açıklamasında bulunmuş oldu.

BEBEKLER VE ÇOCUKLARDA ÜRETRAL DARLIKLARDA SİSTOSKOPİ

Yeni doğan adam bebeklerde idrar yapmada güçlük gözlendiğinde akla üretrada zara bağlı darlık geldiğini belirten Alptekin, “İdrar kanalından girilen milimetrik kamera eşliğinde cihazlar ile üretra kanalını daraltan zar ortadan kaldırılır. Bu yöntemde vücutta herhangi bir kesi yapılmamakta ve tamamen naturel idrar kanalından girilerek yapılmaktadır” dedi.

ÇOCUKLARDA ROBOTİK CERRAHİ

Tüm ameliyatların çağıl bir yöntem olan robotik cerrahi ile yapılabildiğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, “Ancak gerek cihazın ve ameliyatın pahalılığı gerekse her hastanede robot bulunamaması sebebiyle ve ek olarak çocuklarda endikasyonlardaki kısıtlılık sebebiyle oldukça sık yapılamamaktadır. Ancak yakın gelecekte bir oldukça ameliyatların robot yardımı ile yapılabileceği kaçınılmaz bir gerçektir” diye konuştu.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir