Çocuklarda yumurtalık ve testis tümörleri tedavisi iyi mi olur?


Germ hücreleri dişilerde yumurtaları (ova), erkeklerde ise spermi oluşturur. Germ hücreli tümörler bu azca gelişmiş hücrelerden oluşur. Nadir görülen germ hücreleri iyi huylu ya da fena huylu tümörler oluşturabilir.

Germ hücreli tümörlerin büyük bir kısmı yumurtalıklarda yada testislerde (testislerde) görülür. Bunlara gonadal tümörler denir. Yumurtalıklar yada testislerin haricinde oluşan tümörlere ekstragonadal denir.

Çocuklarda germ hücreli tümörlere ne sebep olur?

Germ hücreli tümörlerin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Ebeveynlerden küçüklere geçen bazı gen kusurları, germ hücreli tümör riskini artırabilir. Bazı genetik sendromlar, adam ve dişi üreme sistemlerinin anormal büyümesine niçin olabilir. İnmemiş testislerle doğan erkeklerde, testislerde germ hücreli tümör riski daha yüksek olabilir.

Belirtileri nedir?

Semptomlar tümörün boyutuna ve konumuna bağlı olarak değişebilir. Belirtiler her çocukta değişik şekilde ortaya çıkabilir. Bir yumru yada kütle, karın ağrısı, halsizlik, ateş, alt omurgada ağrı, sık idrara çıkma ihtiyacı yada idrara çıkma zorluğu, bağırsak hareketlerinde mesele (kabızlık), artan susuzluk ve idrara çıkma, erken ya da aşırı tüylenme, vajinal kanama, tane bozukluğu, erken erişkinlik, anormal şekil yada testis boyutu olarak emare izah edebilir.

Nasıl teşhis edilir?

Çocuğun tıbbi geçmişi ve mevcut bulguları değerlendirilir. Ayrıntılı muayenesi yapılır.

Kan testleri ile hastalık emarelerini denetim edilir, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına bakılır ve tümör hücresi belirteçleri aranır. Bazı genler de problemler için denetim edilebilir.

Biyopsi yapılabilir: Tümörden bir doku örneği alınır ve kanser hücreleri için mikroskopla denetim edilir. Bu ameliyat esnasında yada bir iğne kullanılarak yapılabilir. Tümörün kanser olup olmadığını kati olarak bilmenin tek yolu biyopsidir.

BT tarama yapılabilir: Vücudun görüntülerini almak için bir ekip röntgen ve bilgisayar kullanılır.

MR çekilebilir: Vücudun içinin detaylı görüntülerini yapmak için büyük mıknatıslar, radyo dalgaları ve bir bilgisayar kullanılır.

Röntgen çekilebilir: İç dokuların, kemiklerin ve organların görüntülerini yapmak için azca oranda ışınım kullanılır.

Ultrason çekilebilir: Kan damarlarının, dokuların ve organların görüntülerini oluşturmak için ses dalgaları ve bilgisayar kullanılır.
Kemik taraması yapılabilir: Bir damara azca oranda boya enjekte edilir. Tüm vücut taranır. Boya, tümörlerin olabileceği alanları gösterir.

Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması yapılabilir: Bu kontrol için kan dolaşımına radyoaktif bir şeker enjekte edilir. Kanser hücreleri düzgüsel hücrelerden daha oldukça şeker kullanır, bu yüzden şeker kanser hücrelerinde toplanır. Radyoaktif şekerin vücutta nerede bulunduğunu görmek için hususi bir kamera kullanılır. PET taraması kimi zaman, öteki testler tarafınca görülmeseler bile vücudun değişik bölgelerindeki kanser hücrelerini tespit edebilir. Bu kontrol çoğu zaman bir BT taraması ile beraber kullanılır. Buna PET/CT taraması denir.

Tedavi germ hücreli tümörün tipi ve yeri benzer halde faktörlere bağlıdır. Cerrahi tekniklerle tümörün çıkarılması gerekebilir.

Yumurtalık (over) kistleri

Doğum öncesi ultrasonografinin yaygınlık kazanması ile intrauterin dönemde tanı konulmuş olan ve sonradan over kisti olduğu anlaşılan fetal pelvik-abdominal kistlerin sayısı artmıştır. Yenidoğanlarda bu kistik lezyonların büyük çoğunluğu tek taraflı, selimdir (iyi huylu) v. Çoğunlukla asemptomatik olmalarına karşın, nadiren karında şişlik vardır ve muayenede ele kitle gelir.

Tedavi kistin büyüklüğü ve US bulgusuna bağlıdır: 4 santimetre’den küçük kolay kistler zaman içinde gerileyebileceğinden aralıklı US kontrolleri ile izlem yeterlidir; 5 santimetre ve üstündeki kistler torsiyon, kanama ve rüptür riski taşıyacağından müdahale gerektirir.
Büyük kistlerin cerrahi ile eksizyonu önerilir. Bu işlem esnasında over dokusunun mümkün olduğunca korunması hedeflenir.

Testis tümörleri

Selim tümörler daha oldukça görülür. En sık görülen selim tümör teratom, malign tümör ise germ hücreli tümördür. Genellikle testiste ağrı ve şişlik yakınması olur.

USG ve Doppler USG ile tanı konulabilir. Retroperitoneal lenf nodu tutulumu için BT yada MRI tanıda destek olur. Tümörün cinsine, evresine nazaran tedavi belirlenir.



Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir