Ergenliğe dikkat! sebebi vücut ve beynindeki süratli değişim


Çocuk Ergen Pyarağıyatri Uzmanı Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, erişkinlik devrinde kimlik gelişmenine ilişkin kıymetlendirmelerde byücendu.

Duygularını yoğun yaşar, ani çıkışları denetimde zorlanır

Ebeveynlerin evlatlarını büyütürken maksimum zorlandıkları dörutubetlerden birinin erişkinlik bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, “erişkinlik, çocukluk ve erişkinlik içinde yaşanmış olan dörutubetdir. Bu dörutubetde çocuk fizyolojik, zihinsel, duygusal ve cemaatsal biroldukça değişim, gelişim yaşar. ilkin vücudundaki süratli değişime uyum sağlfakatya çalışır. Duygularını yoğun yaşar ve ani çıkışlarını denetim etmekte zorlanır. Kafası karışıktır. Odaklanmada zorlanır. Çocuk benzer halde düşünmek ile bir erişkin düşünce yapısına haiz olmak içinde gider gelir. Akranlamış olurıyla birlikte olmaktan zevk alır. coşku ve yenilik arar.” diye mevzuştu.

erişkinlik devrinde kimlik duygusu gelişiyor

kişinin erişkinlik sürecinde kimlik duygusu geliştirmeye başladığını kaydeden Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, “Artık anne ve babasından ayrı, kendine özgü bilözgüsari olan bir kişi olması gerekmektedir. Bu niçinle bu dörutubetde anne ve babayla çatışmalar yaşanması düzgüseldir. Erişkinler için kimi zfakatn tahammül etmesi zor olsa da gençlerin ani çıkışlarına alınganlık göstermemek, sakinleşmeleri için onlara zfakatn vermek; bu tür zfakatnlamış olurda onları yargılfakatdan, onlara kızmadan onların kişiselliklerine saygı duyarak onlarla so şekildeşiler etmek, bu devri daha azca çatışmayla atlatmaya destek olacaktır.” diye mevzuştu.

erişkinlik devrinde ebeveynlar neler yapmalı?

Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, gençlerin bu dörutubetde vücudundaki ve beynindeki süratli değişime ayak uydurmaya çalmış olduğuna dikkat çekti. Gökten, “gençler kendi içlerinde yaşadıkları değişimle uğraşırken, dışarıdan ansızın parlayan, erişkinlerin sualnlıklarını asla anlfakatyan ya da hafifçee alan, bencil mütevazıce kendini düşünen kafası karışık aklı fikri eğlenmek ya da coşku verici aktiviteler yapmakta olan ve ilaçmlı ebeveynleriyle çatışan kişiler olarak görülür. Hâlbuki ergen, vücudundaki ve beynindeki süratli değişime ayak uydurmak için uğraşmaktadır.” diye mevzuştu.

Sakin kalmanın yolu öğretilmeli

Bu dörutubetde ebeveynlerin yaklaşımının mühim bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, “Onlara kendilerini sakinleştirmenin yollarını öğretmek, vazcaifelerini organize yazcaınsallmeleri için gizmenda ya da not defteri kullanımını teşvik etmek, yapmaları gereksinim duyulani so şekilderken kvaka ve tekli yönergeler kullanmak bu dörutubetdeki sualnlıklarını yönetmelerine destek olur.” tavsiyesinde byücendu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir