İdrar kaçırma her iki hanımdan birini etkiliyor


Tedavi edilmeyen idrar kaçırmanın ilaçmlı tekrardanlayan idrar yolu enfeksiyonlarına ve oldukça ciddi psikocemaatsal sualnlere niçin olabilmiş olduğuni so şekildeyen Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, “İdrar kaçırma biroldukça değişik niçinden kaynaklanabiliyor. bilgili ve iyi bir tedavi ile idrar kaçırma pronlgüvenilire büyük oranda çaslım byücenabiliyor. Burada en mühim nokta idrar kaçırmanın özgütadaki sebebini belirlemek, idrar kaçırma durumunu negatif etkileyen fadam oyunculerden uzak durmak” açıklfakatsında byücendu.

Mesanenin idrarı rahat boşaltabiatl olaraklmesi için işeme esnasında mesane boynu ve idrar kanalının bir miktar genişlemesi ve idrar akışına engel olmfakatsı gerekiyor. İdrar bitiminde mesane boynundaki ve idrar kanalındaki kaslar kaslolanarak bir sonrasındaki işemeye kadar idrar kaçırmanın olmfakatsını sağlıyor. Mesanenin dolma ve boşalma fonksiyonlarını etkileyen foyuncuların değişik idrar kaçırma türlerine sebep olabilmiş olduğuni belirten Anadolu esenlik Merkezi Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, “İdrar kaçırma biroldukça değişik niçinlerden kaynaklanabilmiş olduğu benzer halde, çeşitli fadam oyunculer buna niçin olabiliyor. Stres, sıkışma, mikst tip (sıkışma-stres), taşma tipi (mesane boşalfakatdığı için) ve ilaçmlılik gösteren (fistül) idrar kaçırmaları çeşitleri görülebiliyor. Burada idrar kaçırmanın tipi ve sertliği mühim. Hastanın gmeşhurk olarak değiştirdiği ped yada bez sayısına nazaran idrar kaçırma tedavisi değişiklık gösterebiliyor” dedi.

Egzersiz mesane kaslarını güçlendiriyor

Öksürünce, hapşırınca, hareket ederken, gülerken, yüksek sesle mevzuşurken, özetlemek gerekirse karın içindeki basıncı arttıran her türlü durumda stres tipi idrar kaçırmanın görülebilmiş olduğuni vurgulayan Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, “Bu duruma idrar boynundaki, tutmaya yarayan kasların kaybı ya da gücünde bir azcaalma niçin olabiliyor. Eğer gmeşhurk kullanılan ped sayısı azca ise ve özgüta motive bir özgüta ise stres tipi idrar kaçırmada mesanedeki kasları egzersiz yaparak güçlendirebiliriz ve bu şekildelikle yüzde 50-70 oranında bir başarı elde yazcaınsalliriz” dedi.

Çeşitli özgütalıklar sıkışma kaynaklı idrar kaçırmaya niçin olabilir

Sıkışma tipi idrar kaçırma, özgütanın fizyolojik aktivitesine bağlı olarak gerçekleşmiyor; aşırı idrar yapma isteğinin (urge) oluşması, istem dışı kaslolanmaların-spazcamların meydana gelmesi ve idrarı tutan kasların bu duruma karşı koyfakatması sebebiyle idrar kaçırma gerçekleşiyor. Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, “Bu tip sıkışma tipi idrar kaçırmalarda bir oldukça zaman altta yatan sinirsel ya da mesaneyi uyaran değişik bir niçin vardır. Bu idrar kaçırmaya aşırı etken mesane, mesaneye temas eden herhangi bir yabancı materyal (taş, sütür, mesh) yada mesane ile temas eden bir noktada – komşu organlamış olurda meydana gelen enflfakatsyonlar aşırı idrar yapma isteği (urge), sık idrara çıkma, mesanede istem dışı kaslolanmalara niçin olarak kaçırmaya niçin olabilir.

Sinir sistgüvenilirde herhangi bir fonksiyon bozukluğu var ise ve mesaneyi etkileyecek bir noktadaysa bu da aynı şekilde sıkışmaya bağlı idrar kaçırmaya sebep olabilir. Bu niçinle sıkışmaya bağlı idrar kaçıran özgütaların kesinlikle kıymetlendirilmesi ve bu duruma niçin olacak herhangi bir özgütalık var ise o özgütalık tedavi edilmesi gerekir. Eğer herhangi bir özgütalık emaresi yoksa birinci basfakatk tedavisi olarak özgüta uygun rejim tedavisine başlayabilir ve mesaneyi uyaran kahve, sigara, koyu çay benzer halde gizmenlamış olurdan uzak durulması gerekebilir” şeklinde mevzuştu.

Stres ve sıkışma kaynaklı idrar kaçırmada baskın fadam oyuncue nazaran karar veriliyor

öteki bir idrar kaçırma türünün de hem stres kaynaklı hem de sıkışma kaynaklı idrar kaçırma olabilmiş olduğuni belirten Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, “İkisinin birlikte olmasına ‘mikst tip idrar kaçırma’ diyoruz. Bu durumda özgütayı ilkinlikle kıymetlendiriyoruz. Hastanın eğer stres tipi idrar kaçırması baskınsa ilkinlikle stres tipli idrar kaçırma tedavisi uygyüceyoruz. Eğer özgütanın sıkışma tipi idrar kaçırması baskınsa o zfakatn ilkin sıkışma tipini tedavi ediyor, sonrasındasında stres tipi idrar kaçırma tedavisi veriyoruz” dedi.

Taşma, sızdırma ve ilaçmlı idrar kaçırmalarda özgüta öyküsü mühim

Bir diğeri idrar kaçırmanın ise mesanenin boynundaki idrar kanalının darlığından dvakası mesane boşalmadığı için giderek genişlemesi ve sızdırma şeklinde ilaçmlılık göstermesi şeklinde gerçekleşebilmiş olduğuni so şekildeyen Üroloji Uzmanı Dr. Elnur Allahverdiyev, “Hem sızdırma hem de ilaçmlılik gösteren idrar kaçırmalarda özgütanın öyküsünde ameliyat, ışınım tedavisi ya da nörolojik özgütalıkların yer alıp almadığı kıymetlendirilmeli. Bu idrar kaçırmalarında kesinlikle altta yatan bir idrar kanalı darlığı, mesane fonksiyon bozukluğu, üriner sistem ile vajen, uterus içinde mümkün fistül varlığı aranır. İşeme patolojisi olup olmadığı kesinlikle araştırılmalı” şeklinde mevzuştu.

İdrar kaçırma benzer halde sualnler çocuk yaşlarda dikkate alınması gerekiyor. Çocuklarda işeme sualni ve mesanenin tam boşalfakatması durumlarının ciddi sualnlera niçin olmadan zfakatnında ve doğru bir tedavi ile denetim altına alınması gerektirme ettiğini belirten Dr. Elnur Allahverdiyev, “Şikâyet olmadan mütevazıce geceleri kaçırma var ise bu çocuklarda 5 yaşına kadar tedavi olmadan beklenmiş olur. Eğer 5 yaşlarından sonrasında iyileşmiyorsa bir uzmana tedavi için müracaatlmalı” açıklanmasında byücendu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir