İrreversible Elektroporasyon ile prostat kanserinin fokal tedavisi


Prostat kanseri tanısı alan hastalar için günümüzde birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Tüm tedavi seçeneklerine karşın günümüzde fokal tedavilere eğilim artmaktadır. Prostat içinde daha ilkin MR ve MR-füzyon biyopsi ile tespit edilen tek odakta yada birkaç odaktaki fokal yerleşimli prostat kanserinin ameliyatsız tedavisinde “İrreversible Elektroporasyon” yeni ve güncel bir uygulamadır.

Prostat kanserinin klasik tedavisinde senelerdir uygulanan, prostat bezinin ameliyatla tamamının çıkarılması (Radikal Prostatektomi) yada ışın / şua tedavisi (Radyoterapi)’dir. Bu iki tedavi yönteminin en sık görülen yan tesirleri sertleşme bozuklukları ve idrar kaçırmadır. Bu yan etkilerden korunmak için fokal tedavilere yönelinmiştir.

Mekanizması

İrreversible Elektroporasyon tedavisi düşük enerjili elektrik atımları (LEDC) kullanarak hücre zarında defektler (porlar) oluşturur. Bu yöntemde, dokuya kısa süreli yalnız oldukça yüksek elektrik akımı verilir. Uygulanan elektrik akımı hedef hücrelerde hemostaz (hücre içi denge) yitirilmesine ve bunu takip eden hücre ölümüne (apoptoz) yol açarak tahribat yaratır. Yaratılan tahribata “ablasyon” adı verilir.

Prostat içinde yerleşmiş yalnız kanserli dokular yok edilirken, sağlam prostat dokusu, prostat içinden geçen üretra dediğimiz idrar yolu ve cinsel fonksiyonları, idrar tutmayı elde eden prostat etrafındaki sinirler ve damarlar korunur. İrreversible Elektroporasyon tedavisi etkinliği ve güvenilirliği kabul edilmiş en yeni ve güncel Lokalize Prostat Kanseri fokal/odaklanmış ablasyon tedavisidir.

Nasıl uygulanır?

Hastaya hafifçe bir sedasyon verilerek, prostat bölgesinden hususi aparatlar vasıtasıyla ciltten yerleştirilen elektrik akımı ileten iğneler ile işlem gerçekleştirilir. Eş zamanlı ultrasonografi ve daha öncesinden MR ve MR füzyon biyopsi ile hastanın tespit edilen tümörlü/kanserli dokuları belirlenir. Tümörlü dokuların bulunmuş olduğu alanlara iğneler yerleştirilir. Isı vermeden yalnız elektrik akımı ile tümörlü dokular yok edilir. Hastalar aynı gün yada ertesi gün taburcu edilmektedir.

Avantajları nedir?

Özetle bu yöntemin avantajları; ameliyatsız bir işlem olması, herhangi bir kesi, yara izi olmaması, sertleşme ve idrar kaçırma benzer halde yan etkilere niçin olmadan tedavi sağlaması, organ yitirilmesine niçin olmaması, hafifçe bir sedasyon ile kolay uygulanabilirliği, günlük yaşama ve toplumsal hayata erken dönüş sağlamasıdır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir