Uzmanı uyardı: uzun soluklu ve yüksek oranda florür kullanımına dikkat


İçme suları içine eklenen florür ile ilgili meydana getirilen çabalfakatlarda diş yitiklarında azcaalma görüldüğünü so şekildeyen Dt. Can Gökkurt, florürün biroldukça kullanım alanı bulunduğunu belirtti.

FLORÜRÜN BİRÇOK KULLANIM ALANI MEVCUT

Florürün diş ve kemik yapıları içinde yer edinen mühim bir mineral bulunduğunu aktaran Gökkurt, “Bu mineral aynı zfakatnda su, toprak, nboyut, taş ve havada da byücenur. Diş doktorliği içinde de mühim bir yeri byücenan florür dişin en dış kısmı olan mine katmansının güçlenmesini sağlayarak kavitasyon oluşumunu önleyici etki şovr. Bu etkii sebebiyle başta ABD Birleşik Devletleri olmak suretiyle biroldukça değişik ülke içme suyu kaynaklarını floridasyon olarak isimlendirilen bir işlemle florürleme yolunu seçmektedir. Diş sağlığı haricinde florürün biroldukça kullanım alanı mevcuttur. PET tarfakatsı olarak isimlendirilen radyolojik incelemlerde, temizlik ürünlerinde, ziraat ilaçlarında ve teflon, çelik ve alüminyum ürünlerinin üretilmesinde de florür kullanılmaktadır” diye mevzuştu.

“HER ŞEYDE OLDUĞU GİBİ FLORÜRÜN DE FAZLASI ZARAR”

“Florür, uygun dozlarda kullanıldığı takdirde diş sağlığı için yararlı olabilir” diyen Dt. Can Gökkurt şu informasyonleri hisselaştı:

“yalnız her şeyde olduğu benzer halde florürün de fazcalası zarar verir. Florür için uygun olan doz kişiin kilosuna nazaran belirlenir. Bu niçinle bilözgüsa küçük çocuklarda kullanılan ürünlerin florür düzeylerine dikkat edilmesi mühim bir mevzudur. Dental florozis, aşırı florür alımı sonrasındası oluşabilecek sualnlerin önderlik yapar. Orta düzeyde oluşan dental florozis durumunda diş yüzeyinde beyazca kirlenmeler ortaya çıkarak kişilerde kozmetik açıdan kaygıya niçin olabilir. Ciddi dental florozis vakaları ender olarak görülür ve diş yapısının kuvvetsizleşmesine niçin olarak diş yüzeyinde kahverengi kirlenmelere niçin olabilir. Dental florozis bilözgüsa diş gelişmeninin eleştiri bir devri olan 2 yaşlarından küçük çocuklarda dikkat edilmesi gereksinim duyulan bir durumdur.”

“İSKELET SİSTEMİNİ DE ETKİLEYEBİLİYOR”

Aşırı florür birikiminin diş yapıları haricinde iskelet sistgüvenilirde de meydana gelebileceğini belirten Gökkurt, “İskelet sistgüvenilirde aşırı florür birikimi yıller içinde meydana gelen bir süreçtir. Kemik florozis vakalarının erken evrelerinde eklemlerde sertlik ve ağrı benzer halde yakınmaler meydana gelebilir. Daha ileri vakalarda ise kemik yapıları negatif yönde etkilenerek bağ dokuda kalsifikasyon özetlemek gerekirse kireçlenme oluşabileceği için dikkatli olunması gerekir. Dünya esenlik Örgütü (WHO), içme sularında 1,5 ppm’den daha oldukça florür byücenması ve bu suların uzun soluklu tüketilmesi halinde çeşitli esenlik sualnlerinin meydana gelebileceğini anlatmaktadır. öteki mikro besin maddeleri için geçerli olduğu benzer halde florürün de doğru miktarlarda tüketilmesi oldukça mühimdir. İçme suları yada florür içeren ürünler vasıtası ile aşırı oranda florürün sindirim sistgüvenilire geçmesi halinde çeşitli esenlik sualnleri oluşabilir” açıklfakatsında byücendu.

İçme sularındaki florür düzeyinin bazcaı ülkelerde sıkı bir denetimden geçmiş olduğuni belirten Gökkurt, “Bu mevzu hakkında herhangi bir kaygısı byücenan kişilerin yerel yönetimlerine kent suyunun ne kadar florür ihtiva ettiğinin öğrenilebileceğini belirtti. ek olarak florür içeren ağız bakım ürünlerinin kullanımı ile ilgili diş doktorlerine danışılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir