Yüzme havuzlarında iyi mi önlemler alınmalı?


Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, yüzme havuzları ile ilgili esenlik ve güvenlij koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş oldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte havuz benzer halde ıslak alanlara ilginin arttığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Artan kullanıcı ve kullanım sıklığı ile ıslak alanlarda tertipli bakımlar ve güvenlik önlemleri dikkate alınmadığı zaman insan sağlığı için tehdit oluşmasına niçin olmaktadır.” dedi.

Düzenli kontroller kesinlikle yapılmalı

Özellikle ıslak alan kullanımında maksimum tercih edilenlerin başlangıcında yüzme havuzlarının geldiğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Yüzme havuzları, tertipli kontrollerin, periyodik bakımlarının ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin alınması benzer halde sorumlulukları da bununla beraber getirmektedir. Yüzme havuzları çoğu zaman her ay İl Sağlık Müdürlükleri tarafınca uygunlukları denetlenmektedir. Yüzme havuzları ile ilgili asgari koşulların sağlanmasında birincil mesuliyet işletmecilerde olduğu benzer halde toplu yaşam alanlarına ilişik ortak yüzme havuzlarında ise site yönetimi görevli tutulmaktadır.

Yüzme havuzlarında bu önlemlere dikkat!

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, yüzme havuzlarındaki asgari gereklilikleri şu şekilde sıraladı:

– Boğulmaların önüne geçebilmek için havuz derinliği 1,50 metre yükseklikten fazla olması durumunda cankurtaran bulundurulması gerekmektedir.

– Çocuk havuzları yüksekliği 50 santimetre den fazla olmamalıdır. Eğer, uygun alan bulunmuyorsa derin havuzun bir köşesi çocuk havuzu olarak düzenlenmesiyle güvenli kullanım alanı yaratılabilir.

– Herhangi bir boğulma riskine karşı can güvenliğini sağlamak için can simidi benzer halde kurtarma ekipmanları bulundurulmalıdır. Kurtarma ekipmanlarının yanı sıra ilk yardım çantası mümkün yaralanmalara karşı tüm lüzumlu malzemelerle donatılmış halde hazırda tutulmalıdır.

– Yüzme havuzu kenarında acil durumlarda kullanılmak suretiyle telefon bulundurulmalıdır.

– İstanbul İtfaiyesi tarafınca gösterilen ‘Su ve Dalma Güvenliği Tavsiyesi’ ‘ne nazaran 5 yaş altındaki çocuklar en yüksek riski taşımaktadır. Bu nedenle refekatçisi olmadan yüzmelerine izin verilmemesi tavsiye edilmektedir.

Islak havuz çevresinde de tedbirler alınmalı

Boğulmalar haricinde ıslak alan kullanımlarında ikincil tehlikenin ıslak alan çevresi bulunduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, şunları söylemiş oldu:

– Islak zeminlerin niçin olabileceği yitik düşmeler ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, havuz ve çevresinde mümkün tehlikelere karşı bilgilendirme levhaları kesinlikle asılmalıdır.

– Havuzun çevresinde derinlik informasyon levhaları kullananların görebileceği şekilde havuz kenarına minimum 4 yönde yazılmalıdır ve dalışın yasak bulunduğunu belirten güvenlik işaretlerinden faydalanılmalıdır.

– Yüzme havuzu çevresindeki adım atma alanı, duş yeri ve çevresinin zemini muntazam ve kaymaya yol açmayan malzemeden yapılmalıdır. Boşaltma mazgalı kesinlikle kapalı durumlarda bulunmalıdır. Özellikle konut havuzlarında tahliye boruları yuvarlak kapaklarla kapatılmalı, kapaklarda ve çatlak yada noksan vida olmamalıdır.

– Elektrik tesisatının mevzuata uygunluğu her yıl yetkili firmalar yada Elektrik Mühendisleri Odası tarafınca tertipli olarak yapılmalı ve işletmeci yada site yönetimi tarafınca takip edilmelidir.

– Havuz içinde yada çevresindeki elektrik akımının 50 Voltun altında tehlikesiz gerilim olarak vasıflandırılan koşulu sağlamasına kesinlikle dikkat edilmelidir.

– Havuz içi temizliğinde kullanılan filtre sistemlerinin vakum oluşturmayacak şekilde uygulanması ve suyun temizlenmesi için havuzda yer edinen filtre kapaklarının (kırık, çatlak yada boşluklu olmaması) uygunluğu tertipli olarak denetim edilmelidir.

– Islak alan kullanımlarında bir öteki çekince kaynağını ise havuz kimyasalları oluşturmaktadır.

– Havuz kimyasalları, su da hızla üreyebilen bakterilere karşı yüzücülerin esenlik hallerinin devamlılığının sağlanmasında mühim bir koruyucu olarak kullanılmaktadır.

– Havuzun arınık işlemlerinden görevli kişilerin kesinlikle eğitilmesi gerekmektedir. Havuz arınık işlemleri sağlanırken, uygulayıcının lüzumlu kişisel koruyucu donanımlar kullanımı, kullanılan kimyasalların saklanması benzer halde mevzularda kafi informasyon ve donanıma haiz olması sağlanmalıdır.

– Havuz kimyasalları yalnız yetkili kişi/kişilerin erişebileceği şekilde kilitli ve direk gün ışığına maruz kalmayacak dolaplarda muhafaza edilmelidir. Bu dolapların üstünde ihtiva ettiği kimyasalların çekince derecesine nazaran bilgilendirme levhaları asılmalıdır.

– Ek olarak, havuz suyu yılda minimum bir kez boşaltılarak genel temizlik yapılması gerekmektedir.

Havuz çevresinde bariyerler oluşturulmalı

– Havuzların çevresi minimum 120 santimetre yüksekliğinde güvenlik bariyerleri/korkuluklar oluşturulmalıdır. Böylece havuz öteki ortak kullanım alanlarından fark edilecek şekilde ayrıştırılmalıdır.

– Güvenlik için oluşturulan korkuluk yada bariyerlerin görüş açısını engellemeyecek şekilde olması tercih edilmelidir. Güvenlik bariyeri olarak, PVC esaslı malzemeler tercih edilebilir. Çünkü PVC esaslı malzemeler çoğu zaman gelen darbelere ve korozyona karşı dayanıklıdırlar. Ayrıca kullanıcılar tarafınca da uygun görüş imkânı sunmaktadır.

– Havuza giriş olarak belirtilen kapının kullanım saatleri haricinde kilitlenebilir mekanizmada olması sağlanmalıdır.

– Havuz çevresinde takılıp düşmeye niçin olabilecek eşyalara karşı her gün tertipli olarak denetim edilmelidir.

– Havuz çevresinde tamamımız tarafınca görülebilen, okunaklı ‘Havuz Kullanım Talimatları’ asılmalıdır.

– Havuzların karanlık ya da görüşün azaldığı durumlarda kesinlikle fark edilebilir olması, havuz içi ve dışı aydınlatmalarının yapılması sağlanmalıdır.

– Özellikle açık alan havuzları, kullanılamadığı yada havuzun boş olduğu durumlarda üst kısımları güvenlik ağları ile örtülmelidir. Havuzlara düşme yada yaralanma durumlarının önüne geçilmelidir.

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, tüm bunlara ek olarak COVİD-19 salgın sürecinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen ıslak alanların tümünde pandemi ile ilgili tüm kurallara riayet edilmesi icap ettiğini vurgulayarak “Havuzlarda esenlik ve güvenlik tedbirlerinin uygunlanması, her gün tertipli olarak yapılması, site yönetimi yada işletmeci tarafınca takip edilmeli ve meydana getirilen işlerin kayıt altına alınması gerekmektedir.” dedi.

Periyodik kontroller aksatılmamalı

Islak alan kullanımları ile ilgili esenlik ve güvenlik tedbirlerinin sürekliliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Tüm bu asgari koşulların bir defaya mahsus olarak yapılmış olması hukuki olarak görevli kişileri muaf tutmamaktadır. Bu nedenle, periyodik kontrollerin tertipli olarak yapılması, takip ve denetimlerin sağlanması mevzusunda işletmecilere yada site yönetimlerinin görevi mühim olmaktadır.” diye konuştu.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir