Kamudaki bilişim personeline izin düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’dahi yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bağcıklı yetişkin ölçekli malûmat işlem birimlerinde istihdam edilen teknik personelinin, sözleşme festival içerisinde kullanılmayan […]