Valiliklere genelge: Boğulma olaylarına karşı önlem alınacak

Genelgede denizler, göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, kesiksiz yatakları ve havuzlarda meydana gelebilecek gark olaylarının ve yaşama kayıplarının önlenmesi açısından yetişkin önem sunma ettiği belirtildi. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesince “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. […]